Obchodní podmínky a reklamace

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky určují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je David Říha, Kamenická 304/41 Praha 170 00 IČ: 01719181, fyzická osoba (podnikatel) zapsaný v živnostenském rejstříku, a na straně druhé je kupující.

1.2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Obchodní podmínky upravují prodej a koupi e-booků (elektronických knih) srkze web https://jakkoupitweb.cz/

1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a autorského zákona, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření bez souhlasu autora.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy (nebo stáhnutím e-booku s názvem “5 nejčastějších chyb při nákupu webu” který je dostupná na webu) kupující přijímá nebo souhlasí, že jakékoliv použití informací z těchto e-booků a případné neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě (v e-bookách) může kupující najít informace o produktech či službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této problematice.

2. OBJEDNÁVKY

2.1. Odeslaná objednávka od kupujícího je právně závazná a jak kupujícímu, tak prodávajícímu vznikají práva a povinnosti. Tzn. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje dát k dispozici kupujícímu e-book s názvem Jak koupit první web (krok za krokem).

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé nové objednávky a na jejich základě vzniká kupní smlouva, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://jakkoupitweb.cz/ a že s nimi souhlasí.

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA), DODÁNÍ

3.1. Celková cena za e-book je uvedena na webové stránce a v prodejním formuláři.

3.2. Na základě objednávky a platby za tuto objednávku je kupujícímu vystavena faktura poslaná e-mailem, která slouží jako daň. doklad o zakoupení produktu.

3.3. Úhradu ceny za e-book je možné udělat přes bankovní převod.

3.4. Kupující má na produkt nárok až ve chvíli, kdy je kupní cena v plné výši připsána na účet prodávajícího.

3.5. Přístup k produktu získává kupující pomocí e-mailové zprávy, která obsahuje odkaz na jeho stažení. (Lze stáhnout pouze jednou.)

4. Zásady vrácení peněz

4.1. Na vrácení peněz do 14 dnů máte právo jen pokud si nestáhnete tento e-book Jak koupit web (krok za krokem). Pokud si ho stáhnete nemáte právo na vrácení peněz, jelikož jde o elektronický obsah b) je v ceně i konzultace u marketingového specialisty. Při objednávce zaškrtáváte že s tímto souhlasíte.
E-book Vám bude zaslán e-mailem maximálně do 3 dnů od doručení peněz na bankovní účet. (Obvykle to ale bude co nejdříve).

4.2. Pokud splňujete podmínky pro vrácení peněz jako kupující musíte provést zasláním e-mailu na jakkoupitweb@gmail.com. V e-mailu musí být jasně uvedeno, že odstupujete od smlouvy. E-mail musí obsahovat číslo účtu, na které má být částka vrácena. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1. Všechny informace nebo e-booky na https://jakkoupitweb.cz/ mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.2. Všechny e-booky, které jsou prodávajícím poskytovány mají informační charakter.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

6.1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího. Více informací o GDPR a těchto dat najdete na https://jakkoupitweb.cz/gdpr/

6.2. Údaje, které kupující zadá v objednávce, jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, a pro komunikaci s kupujícím.

6.3 Nákupem či stáhnutím e-booku zdarma (5 nejčastějších chyb při nákupu webu) kupující uděluje prodávajícímu souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2022

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek.

7.3. Každá novější verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://jakkoupitweb.cz a je označena datem účinnosti. Nové objednávky se řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

jakkoupitweb@gmail.com

Majitel webu:

Jméno: David Říha

Sídlo podnikání: Kamenická 304/41, Praha, 170 00

IČO: 01719181

Tento dokument byl naposledy aktualizován 19. října 2022